Algemene Info

Op deze website worden geen prijzen meegedeeld. Gelieve ons te contacteren voor een uitgebreide prijsofferte.

Indien u wenst over te gaan tot een reservatie wordt deze enkel aanvaard na een betaling van een voorschot van 250€. Zoniet behouden wij het recht de reservatie te annuleren en verder te verhuren. Bij annulatie van een feest één maand of minder van de vastgelegde datum wordt de waarborg niet terug betaald. Bij het nemen van een optie telt deze 1 maand, daarna behouden wij het recht om verder te verhuren. Het juiste aantal personen dient ten laatste één week voor het feest aan ons medegedeeld te worden. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor annulatie wegens overmacht (bvb.waterschade, brand, stormschade) van zijn kant.

Besprekingen

Liefst op maandag, donderdag en vrijdag na telefonische afspraak.

De prijzen die in voege zijn bij de bespreking en opmaak van het contract blijven steeds van toepassing.

Onze prijzen zijn steeds 21% of 12% BTW inclusief.

Tafelschikking

Ronde tafels tot 12 personen en grotere ovale tafels zijn bij ons van toepassing, rekening houdend met uw wensen.

Wij vragen u een duidelijk getekend plan volgens uw tafelschikking waarop de tafels genummerd zijn en het aantal personen per tafel aangeduid zijn.

Indien u wenst dat de personen aan tafel in een bepaalde rangschikking zitten, gelieve dan naamkaartjes & de menukaarten in e juiste volgorde te groeperen per tafel en stop deze in een omslag per tafel met het tafelnummer erop. Maak ook een plannetje van de tafelschikking.